5D4N Panda Fun Tour

feed panda
RM500 Galtech

DAY 1 ARRIVE CHENGDU

DAY 2 CHENGDU – LESHAN – DUJIANGYAN

DAY 3 DUJIANGYAN

DAY 4 DUJIANGYAN – CHENGDU

DAY 5 DEPART CHENGDU

Lost your password?
Lost your password?
or

Sign in With...